Upphovsrätt – licens — Copyright – license

Copyright

 English further down

Våra fotografier och texter på vår hemsida är alla delar av ett litterärt verk. En del av vårt material är licensierat, det betyder att du inte kan använda materialet i någon annan form utan att betala och begära en licens, mot kostnad, för ändamålet du söker till. Du kan alltså inte använda våra produkter utan tillstånd, sk. licens. Ladda ned pdf för sitens generella upphovsrätt.


All our photo’s and texts on our websites are part of a literary piece. They are part of our licensed material and you can therefore not use any content we have created without asking for a license, for a fee, for the pupose you seek. You cannot use our productions without permission. Download the general terms for the sites copyright.


Copyright
and licenses

© DotLive Global AB

Licensed materials belong to DotLive Global AB and DotLive.