Vision

Vår vision är att göra utbildningar i världen gratis
Our vision is to make education free to the world

Vi har en vision att göra
utbildningen i världen gratis
Our vision is to make education free

Vår dröm är att vem som helst, var som helst, ska kunna få utbildning, även den som inte kan lägga pengar på sin utbildning. Vi förstår att denna vision kräver internationellt samarbete och många människor som arbetar tillsammans. Det är också något som, ironiskt nog, kan kosta mycket pengar att förverkliga och som även kostar pengar att underhålla. Men frågan är inte om det kostar, utan vem som ska betala? Ska alla i hela världen ha möjlighet till utbildning? Vi ställer er den frågan. Vad är ditt svar?

Digitala medier är ett av våra sätt att ge utbildning. Spel är ett annat sätt att utbilda.

Our dream is to make education, for anyone, free. Anyone that wants education should have that possibity. We understand that this vision demands international coorporation and that people work together. It is something, that ironically, can cost a lot of money to make into reality. It will also cost to maintain a free to use educational system, so in the end nothing is free. Perhaps you have noticed that? The question is, who pays, and how? Should everyone in the world have the possibility to an education? We are asking this question. What is your answer?

Digital media is one of our ways to provide education. To use gaming and games is another way to educate.

Educational materials

We are educators. We create educational materials every year. We educate people everyday in the Swedish school system. We are all educated in different fields. Together we have a lot of combained knowledge.

Special

pedagogy

We create educational materials that work well with people that need easy to work with materials. Everybody should have the opportunity to good educational materials that fits their learning curve. We have the possibility to create learning materials with illustrations and texts, as well as photo’s.

Interiors

& clothes

We are educated in the field interior and have rebuilt apartments & decorated classrooms over the years. Often to adapt classrooms to the learning situation suited for the kids being educated. We do offer guidance in furnishing class rooms, as well as school clothing, uniforms, designs on school clothes etcetera.


Education is not preparation for life; education is life itself.

Albert Einstein


Image by Anke Sundermeier at Pixabay.com.
Image of a white cream catcher.

Låt oss förverkliga drömmar.
Let us make dreams into reality.