Om – About

English further down

Detta är vårt team. Utöver oss, så samarbetar vi med andra lärare, författare, bloggare, fotografer, musiker med flera i olika slags samarbeten.

Regionansvarig Europa/Suppleant


Ms Andersson (1)

Arbetar som legitimerad lärare med specialinriktningen NPF-insatser, behörig i NO- och SO-ämnen, i årskurs 3-9 i Svenska grundskolan.

Skriver lättarbetade läromedel för skolbarn och skönlitteratur för vuxna.

Styrelsemedlem.

Varumärkesstrateg/
Styrelseordförande

Ms Lindkvist

Arbetar som legitimerad lärare i bild i grundskolan. Författare, fotograf, poet, konstnär, podcaster, YouTuber, politisk aktivist, twittrare och varumärkesstrateg.

Behörig lärare i:

Kommunal vuxenutbildning/Gymnasium:

Bild, Bildteori, Datalagring, Design
Digitalt skapande, Estetisk kommunikation, Film- och tv-produktion
Grafisk kommunikation, Gränssnittsdesign, Industriell design, Industriella produktionsmetoder, Konst och kultur, Mediekommunikation, Medieproduktion, Medier, samhälle och kommunikation, Mjukvarudesign, Naturvetenskaplig specialisering, Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, Produktionsutveckling, Programmering, Teknik, Tillämpad programmering, Visuell kommunikation

Grundskola:

Bild (1-9), slöjd (1-9), teknik(7-9) & historia(7-9)

Styrelseordförande.

Mediastrateg

Ms Andersson (2)

Utbildad kock via Restaurang och Livsmedel på gymnasiet. Vidareutbildad inom film och media inom folkhögskolan.

Är fotograf, filmare, sekreterare och författarassistent.

Designer

Ms Lindkvist

Designer, fotograf & illustratör.

Regionansvarig Afrika

Mr Sanyang

Utbildad i mediapedagogik. Utbildad ekonom.

Styrelseledamot

Herr Karlsson

Examen i företagsekonomi från universitetet.

Styrelsemedlem.

This our team. We also coorporate with other teachers, writers, designers, photographers, bloggers, musicians etcetera, outside our company.

Regional manager Europe

Ms Andersson (1)

Works as a licensed teacher with special focus on NPF-solutions. Teacher in physics, chemistry, biology, history, religion, geography and social studies in grades 3-9.

Writes school books and adult literature.

Brand manager/
Chairman

Ms Lindkvist

Works as a art teacher in elementary school. Writer, photographer, poet, artist, podcaster, YouTuber, political activist and brand manager.

Licensed in several subjects within the creative art segment, technology and IT in upper secondary education.

Licensed in:

Art (1-9), sloyd (1-9), technology (7-9) & history (7-9)

Licensed in Technolocy, programming, media subjects, art in high school

Chairman of the board.

Mediastrategist

Ms Andersson (2)

Educated chef within Restaurant and Nutrition sciences in high school. Educated in film and media.

Is a photographer, filmmaker, secretary and ghost writer.

Designer

Ms Lindkvist

Designer, photographer & Illustrator.

Regional Manager Africa

Mr Sanyang

Educated in media pedagogy and the field of economics.

Board member

Mr Karlsson

Graduated in business adminstration at the university.

Board member.

© DotLive Global AB 
Licensed materials belong to DotLive Global AB and DotLive.

Annons